กระดานถามตอบ

ในกรณีผู้ถือหุ้นเสียชีวิต ญาติต้องดำเนินการอย่างไรในการรับเงินค่าหุ้น


ลบ แก้ไข
หมวด : การเงิน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสียชีวิต ญาติต้องดำเนินการอย่างไรคะในการรับเงินค่าหุ้น รวมทั้งเงินฝากกับธนาคารของสหกรณ์ฯ  นอกจากนี้ญาติยังได้สวัสดิการอะไรอีกหรือไม่จากสหกรณ์ฯคะ

โดย ณี เมื่อ 30 ต.ค. 60 15:27 น. IP 1.179.240.***
  • แชร์
ลบ

สวัสดีครับ คุณณี

เบื้องต้นดำเนินการเตรียมเอกสารยื่นคำร้อง กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
หลักฐานของผู้ถึงแก่กรรม
  1. ใบมรณะบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา
  2. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา
  3. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ฉบับจริง พร้อมสำเนา
  4. ใบสำคัญการสมรส ฉบับจริงพร้อมสำเนา
  5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ฉบับจริงพร้อมสำเนา
  ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม สามารถติดต่อขอยื่นรับเงินสงเคราะห์สมาชิกได้ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

นอกจากนี้สวัสดิการที่จะได้รับเพิ่มเติมจะมี เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม , ถ้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะได้สวัสดิการเพิ่มอีก 
สอบถามเพิ่มเติม   โทร. 02-280-4288-9 ต่อ 11 , 02-282-7987

โดย Admin สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจำกัด IP 124.120.254.***
ลบ
ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับคำตอบ    รบกวนถามเพิ่มเติมนะคะว่าข้อความที่ว่า  "ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม"  หมายถึงใครบ้างคะ พอดีเป็นโสด บิดา มารดาเสียชีวิตแล้ว มีพี่ชายที่ยังมีชีวิตอยู่  2 คน มีหลาน 4 คน ใครที่ถือว่าเป็นทายาทตามข้อความข้างบนคะ  หรือต้องทำบันทึกแสดงความจำนงไว้กับสหกรณ์เพื่อระบุตัวบุคคลคะ
โดย ณี IP 1.20.250.***
ลบ

สวัสดีครับ

ในที่นี้ "ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม"  คือ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ครับ

แต่จะมีส่วนของ"ผู้รับผลประโยชน์" สามารถเพิ่มบุคคล ตามที่คุณครูยกตัวอย่างได้ครับ เช่น พี่ชายและหลาน ๆ ทั้งนี้คุณครูต้องมาดำเนินการเพิ่มผู้รับผลประโยชน์ที่สหกรณ์นะครับ หรือคุณครูสามารถดูรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ได้ที่ Application ของทางสหกรณ์ได้เลยครับ

สอบถามเพิ่มเติม   โทร. 02-280-4288-9 ต่อ 11 , 02-282-7987

โดย Admin สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจำกัด IP 171.96.205.***
ลบ
ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะ   มีคำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมค่ะ  จากข้อความในคำตอบที่ส่งมา  "ดูรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ได้ที่ Application ของทางสหกรณ์"  ข้อความนี้ หมายถึง App ไหนคะ ถ้าเป็น Coop online  ไม่พบเมนูที่เกี่ยวกับรายชื่อผู้รับผลประโยชน์เลยค่ะ เมนูที่มีคือ เมนูหน้าแรก หุ้น เงินฝาก เงินกู้ คำนวณสิทธิกู้ คำขอกู้เงิน รับสัญญาเงินกู้ พิมพ์ใบเสร็จ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เปลี่ยนรหัสผ่าน ออกจากระบบ  ไม่ทราบว่ารายชื่อผู้รับผลประโยชน์อยู่ตรงส่วนใดของเว็บคะ รบกวนขอคำอธิบายด้วยนะคะ ในความคิดเห็นส่วนตัวเมนูนี้น่าจะมีใน App ด้วย เพราะเรื่องที่จำเป็นของสมาชิกคือเรื่องกู้ และเรื่องการรับสิทธิประโยชน์ (ขั้นตอนดำเนินการ,เอกสาร,เงื่อนไขต่าง ๆ) ซึ่งส่วนนี้ขาดหายไปจาก App ค่ะ ถ้าจะมีการปรับปรุง App รบกวนให้ทีมงานพิจารณาเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะ ถ้าจะเพิ่มความสะดวกใหสมาชิกคิดว่า App น่าจะมีข้อมูลครบถ้วนจนสมาชิกไม่จำเป็นต้องโทรถามหรือหากต้องมาติดต่อก็สามารถมาติดต่อและดำเนินการได้ภายในครั้งเดียว เพราะหลายครั้งพบว่าสมาชิกต้องมาติดต่อคร้้งแรกเพื่อสอบถามเรื่องขั้นตอนการดำเนินการ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ คร้้งที่สองจึงจะสามารถดำเนินการได้  ซึ่งเอกสารหลายรายการต้องใช้เวลาในการจัดเตรียม  การพิจารณาปรับปรุง App น่าจะได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ให้บริการกับญาติของสมาชิกเวลามาดำเนินการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ เพราะเจ้าหน้าที่น่าจะทราบดีว่าข้อมูลอะไรบ้างที่ญาติของสมาชิกต้องทราบ  อีกเรื่องหนึ่งนะคะ ดิฉันมีทั้งหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์   การดำเนินการเรื่องผู้รับสิทธิประโยชน์ต้องทำในเอกสารฉบับเดียวกันหรือแยกกันทำ (ตรงนี้ควรมีไฟล์เอกสารให้ดาวน์โหลดในเว็บด้วยค่ะ) สุดท้ายขอชื่นชมการให้บริการตอบคำถามนะคะ ว่ารวดเร็ว และชัดเจนดี   ถามวันนี้ วันรุ่งขึ้นได้รับคำตอบเลย ขอชื่นชมบริการมาก ๆค่ะ
โดย ณี IP 1.20.250.***
ลบ

สวัสดีครับ

ทางสหกรณ์จะดำเนินการปรับปรุงและตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้นะครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับคุณครู ขณะนี้ Application อยู่ในระหว่างอัพเดตข้อมูล ผู้รับผลประโยชน์ครับ


เว็บไซต์ http://teachercoop-ged.or.th/ จะมีเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดครับ

สอบถามเพิ่มเติม   โทร. 02-280-4288-9 ต่อ 11 , 02-282-7987

โดย Admin สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจำกัด IP 124.120.157.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

กรุณา Login ก่อนโพส