ข่าวกิจกรรม

​"สหกรณ์ยุคใหม่ใส่ใจบริการ" ด้วยการนำเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เรื่อง " กลยุทธ์เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริการยอดเยี่ยม ยุค 4.0"

โดย admin
 วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 10:25 น.
 1598
"สหกรณ์ยุคใหม่ใส่ใจบริการ" สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด โดยคณะกรรมการบริหารชุดที่ 55 กับการยกระดับการบริการให้ถูกใจสมาชิก ด้วยการนำเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เรื่อง" กลยุทธ์เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริการยอดเยี่ยม ยุค 4.0"
โดยวิทยากรยุคใหม่มืออาชีพ จากทีม  "เดอะ แบ๊คคอก เวิร์คช๊อพ" ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562