ข่าวกิจกรรม

ประกาศปิดทำการ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป

โดย admin
 วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 13:20 น.
 693

เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

มาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด "พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย" ณ กระทรวงศึกษาธิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด จะปิดให้เบริหารในวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น.