ข่าวกิจกรรม

การประชุมสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ เรื่อง สิทธิพึงมีพึงได้หลังเกษียณ

โดย admin
 วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 09:56 น.
 1985
การประชุมสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ เรื่อง สิทธิพึงมีพึงได้หลังเกษียณ
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562
ณ ห้อง ภานุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร