ข่าวกิจกรรม

การประชุมพัฒนาวิชาการและสร้างสรรค์ "เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก และความมั่นคงของสหกรณ์ในยุคปัจจุบัน

โดย admin
 วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 11:33 น.
 345
การประชุมพัฒนาวิชาการและสร้างสรรค์ "เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก และความมั่นคงของสหกรณ์ในยุคปัจจุบัน"
วันที่ 13 กันยายน 2563 
ณ ห้องประชุมแวนด้า สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม