ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 09:56 น.

การประชุมสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ เรื่อง สิทธิพึงมีพึงได้หลังเกษียณ

การประชุมสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ เรื่อง สิทธิพึงมีพึงได้หลังเกษียณ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ...

โดย admin -  วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 13:20 น.

ประกาศปิดทำการ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป

เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ...

โดย admin -  วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 11:24 น.

ประกาศผลการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประจำปี 2562

ประกาศผลการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประจำปี 2562 การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร ...

โดย admin -  วันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 11:12 น.

สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 มิถุนายน 2562 นี้

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและสอดคล้องกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ว่าด้วย ...

โดย admin -  วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 10:25 น.

​"สหกรณ์ยุคใหม่ใส่ใจบริการ" ด้วยการนำเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เรื่อง " กลยุทธ์เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริการยอดเยี่ยม ยุค 4.0"

"สหกรณ์ยุคใหม่ใส่ใจบริการ" สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด โดยคณะกรรมการบริหารชุด...

โดย admin -  วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 11:16 น.

แจ้งหยุดทำการวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2562

โดย admin -  วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 09:45 น.

พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

โดย admin -  วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 15:16 น.

แจ้งปิดทำการวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อัลบั้มภาพ