ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 10:40 น.

สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 นี้

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและสอดคล้องกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ว่าด้วย ...

โดย admin -  วันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 11:34 น.

มาตรการป้องกัน COVID-19 ของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญฯ เปืดบริการ กู้ ฝาก ถอน สวัสดิการ ส.อ.ส. อื่นๆ ตามปกติและมีมาตรการป้องกัน ...

โดย admin -  วันที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา 10:01 น.

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด

โดย admin -  วันที่ 25 ม.ค. 2563 เวลา 17:45 น.

บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563

บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 ทั้ง 9 หน่วยสรรหา ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. วันที่ ...

อัลบั้มภาพ