ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 11:33 น.

การประชุมพัฒนาวิชาการและสร้างสรรค์ "เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก และความมั่นคงของสหกรณ์ในยุคปัจจุบัน

การประชุมพัฒนาวิชาการและสร้างสรรค์ "เรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก และความมั่นคงของสหกรณ์ในยุคปัจจุบัน" ...

โดย admin -  วันที่ 23 ส.ค. 2563 เวลา 10:06 น.

การประชุมสัมมนาผู้แทนหน่วย เรื่อง "นวัตกรรมใหม่ที่ผู้แทนหน่วยควรรู้กับการพัฒนาสหกรณ์"

การประชุมสัมมนาผู้แทนหน่วย เรื่อง "นวัตกรรมใหม่ที่ผู้แทนหน่วยควรรู้กับการพัฒนาสหกรณ์" ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ...

โดย admin -  วันที่ 19 ส.ค. 2563 เวลา 08:43 น.

แจ้งผลการคัดเลือก ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศผลการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประจำปี 2563 การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร ...

โดย admin -  วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 09:34 น.

การประชุมให้ความรู้สมาชิกเกษียณ เรื่องสิทธิพึงมีพึงได้หลังเกษียณ

การประชุมให้ความรู้สมาชิกเกษียณ เรื่องสิทธิพึงมีพึงได้หลังเกษียณ วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียบโยธินบูรณะ ...

โดย admin -  วันที่ 01 ส.ค. 2563 เวลา 15:01 น.

การประชุมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรม ริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

การประชุมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรม ริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด ...

โดย admin -  วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 10:40 น.

สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 นี้

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและสอดคล้องกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ว่าด้วย ...

โดย admin -  วันที่ 22 มี.ค. 2563 เวลา 11:34 น.

มาตรการป้องกัน COVID-19 ของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญฯ เปืดบริการ กู้ ฝาก ถอน สวัสดิการ ส.อ.ส. อื่นๆ ตามปกติและมีมาตรการป้องกัน ...

อัลบั้มภาพ