ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 07 พ.ย. 2562 เวลา 14:40 น.

ประกาศปิดทำการ วัน ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

โดย admin -  วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 15:08 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และตารางสอบ

โดย admin -  วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 15:27 น.

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3 ตำแหน่ง

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ...

โดย admin -  วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 09:56 น.

การประชุมสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ เรื่อง สิทธิพึงมีพึงได้หลังเกษียณ

การประชุมสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ เรื่อง สิทธิพึงมีพึงได้หลังเกษียณ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ...

โดย admin -  วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 13:20 น.

ประกาศปิดทำการ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป

เนื่องด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ...

โดย admin -  วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 11:24 น.

ประกาศผลการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประจำปี 2562

ประกาศผลการจับสลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ประจำปี 2562 การจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตร ...

โดย admin -  วันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 11:12 น.

สมาชิกสามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 4 - 28 มิถุนายน 2562 นี้

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกและสอดคล้องกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด ว่าด้วย ...

อัลบั้มภาพ