ข่าวสินเชื่อ

โดย admin -  วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 14:12 น.

(เงินช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน) เป็นเงินฝากของสมาชิกที่กู้เงินไม่ใช่รายการจ่ายให้ผู้ค้ำประกัน

หนังสือยืนยันยอดหุ้นหนี้เงินฝาก (เงินช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน) เป็นเงินฝากของสมาชิกที่กู้เงินไม่ใช่รายการจ่ายให้ผู้ค้ำประกัน ...

โดย admin -  วันที่ 25 ก.ย. 2560 เวลา 15:22 น.

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผล เปิดให้บริการสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 15.30 น.

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผล เปิดให้บริการสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 - 28 ธันวาคม 2560 เวลา ...

โดย admin -  วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 16:21 น.

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกจากร้อยละ 7.15 ต่อปี

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิกจากร้อยละ 7.15 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.15 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.05 ต่อปี ประกาศตามมติคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ ...

โดย admin -  วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 15:31 น.

กู้สามัญโครงการเฉพาะ

เช่น เพื่อทัศนศึกษา , เพื่อการศึกษาบุตร, เพื่องานมงคล - ไม่เกินวงเงินค่าหุ้นที่ตนเองถืออยู่ - ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ...

อัลบั้มภาพ