ข่าวสวัสดิการ

โดย admin -  วันที่ 09 ก.ย. 2565 เวลา 13:17 น.

ถอนหุ้นคืนบางส่วน

บาคาร่า

โดย admin -  วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 17:07 น.

ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อบำเพ็ญกุศลศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม

บุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมรายละ 2 ,000 บาท (ยื่นรับเงินภายใน 180 วัน นับจากวันถึงแก่กรรม)

โดย admin -  วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 16:45 น.

เงินสวัสดิการที่จัดให้สมาชิก

1. 60 ปีบริบูรณ์ 2. 65,70,75 ..... ปีบริบูรณ์ 3. เงินสงเคราะห์ 4. เงินบำเพ็ญกุศลทาบาทแก่สมาชิก 5. ...

โดย admin -  วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 16:34 น.

ทุนสาธารณประโยชน์ กรณีประสบภัยพิบัติ

เช่นอัคคีภัย อุทกภกภัย วาตภัย ตามความเสียหาย ไม่เกิน 5,000 บาท (ภายใน 6เดือน)

โดย admin -  วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 16:24 น.

เงินบำรุงขวัญ

สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามอายุการเป็นสมาชิก 2,000 - 10,000 บาท (ยื่นเอกสารรับเงินได้ ...

อัลบั้มภาพ