สมาชิกภาพ

โดย admin -  วันที่ 21 ก.ย. 2563 เวลา 14:14 น.

ประกาศรายชื่อและสถานที่ โครงการอบรมขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษตามเกณฑ์ ว.21

สมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วไม่มีรายชื่อ สามารถติดต่อได้ที่ 02-280-4288 , 02-280-4289

โดย admin -  วันที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 10:26 น.

ประกาศรายชื่อโรงเรียนตามหน่วยเลือกตั้ง

โดย admin -  วันที่ 31 ต.ค. 2560 เวลา 16:07 น.

เรียนเชิญสมาชิกและบุคคลภายนอกทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร ๑)

โครงการประชุมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร ๑) ระหว่างวันที่ ...

โดย admin -  วันที่ 07 ส.ค. 2560 เวลา 10:33 น.

สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2561

สามารถติดต่อขอแบบฟอร์มพร้อมเอกสาร หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ แจ้งย้ายหน่วยได้ตั้งแต่ วันที่ ...

โดย admin -  วันที่ 07 ส.ค. 2560 เวลา 10:29 น.

เชิญประชุมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ (พฤษภาคม 2559 – เมษายน 2560)

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 โรงแรม รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมด่วน ...

อัลบั้มภาพ