ข่าวสวัสดิการ

เงินบำรุงขวัญ

โดย admin
 วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 16:24 น.
 7502
สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามอายุการเป็นสมาชิก 2,000 - 10,000 บาท 
(ยื่นเอกสารรับเงินได้ 180 วัน นับวันถัดจากวันเกิด)