ข่าวสวัสดิการ

ทุนสาธารณประโยชน์ กรณีประสบภัยพิบัติ

โดย admin
 วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 16:34 น.
 5034
เช่นอัคคีภัย อุทกภกภัย วาตภัย ตามความเสียหาย ไม่เกิน 5,000 บาท (ภายใน 6เดือน)