ข่าวสวัสดิการ

ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อบำเพ็ญกุศลศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม

โดย admin
 วันที่ 14 มิ.ย. 2560 เวลา 17:07 น.
 6038
บุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรมรายละ 2 ,000 บาท 
(ยื่นรับเงินภายใน 180 วัน นับจากวันถึงแก่กรรม)