สมาชิกภาพ

เรียนเชิญสมาชิกและบุคคลภายนอกทุกท่านสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร ๑)

โดย admin
 วันที่ 31 ต.ค. 2560 เวลา 16:07 น.
 4361

โครงการประชุมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร ๑)
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ ห้องบุษบงกช A โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม.
โทร. 0-2280-4288, 0-2280-4289 

ตามที่เอกสารแนบ