ข่าวกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเรสซิเด้นซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

โดย admin
 วันที่ 29 ม.ค. 2566 เวลา 09:30 น.
 1020